Realizace

HLINĚNÝ DŮM
realizace rodinného domu   v PLAVECH

Dům je situován na okraji obce, mimo souvislou zástavbu, dalo by se říci, že v krajině.

Původně zde stála roubená stodola, ke které byl zhruba v 80. letech minulého století přilepen rodinný domek. Stodola však zchátrala a vzhledem ke svému naprosto nevyhovujícímu stavebně technickému stavu, musela být zbourána. Na jejím místě vznikla nová dostavba k upravenému původnímu domu.

U původního dvoupodlažního domu mírně obdélného půdorysu se sedlovou střechou bylo horní patro včetně střešní konstrukce odstraněno. Po rozebrání roubené stodoly byla znovu postavena poničená suterénní část s kamennou stěnou směrem k silnici a byla zakončena železobetonovou podkladní deskou. Na ní pak byl na straně u silnice postaven masivní hliněný hranol nového domu, od původního oddělený oboustranně proskleným „krčkem“.

 

sketch pudorys
plavy_puvodni stav

Obě hmoty, nová i původní mají přibližně stejné proporce a váhu. Nová je při pohledu ve směru příjezdu zjemněna obkladem slaměnými balíky a je odlehčena rozložením do dvou výškových úrovní. Původní část je zateplena a obložena modřínovými prkny, stejně jako k příjezdu orientovaná stěna horního patra nové hliněné (části).

Prosklená hmota uprostřed obě části vizuálně odděluje, avšak dispozičně a provozně propojuje.

Všechny střechy jsou extenzivní vegetační ploché nebo pultové s malým sklonem.