Technologie

dusaná hlína (rammed earth, pisé)

Dusání hlíny do bednění je jednou ze základních technologií výstavby z nepálené hlíny.

Spočívá v postupném hutnění jednotlivých relativně subtilních vrstev hliněné suroviny do bednění. K hutnění se používají ruční, nebo pneumatické pěchy.

Zhutněním (udusáním) vznikne velmi kompaktní masivní konstrukce. Objemová hmotnost 1 m3 hliněné stěny váží přibližně 2 tuny, tedy obdobně jako m3 běžného betonu. To umožňuje takovéto konstrukci akumulovat značné množství tepla a vlhkosti.

 Oproti ostatním běžně používaným konstrukcím dokáže dusaná hlína následně akumulovanou vlhkost postupně pozvolna vracet do prostředí a tím pozitivně ovlivňovat jeho relativní vlhkost.

Akumulované teplo pak přispívá k teplotní stabilitě a komfortu interiéru.

Konstrukce z dusané hlíny jsou v porovnání s ostatními typy hliněných konstrukcí výrazně pevnější a tužší. Nejsou náchylné k tvorbě trhlin vznikajících v souvislosti s jejich vysycháním. Mají dobrou trvanlivost a hustotu.

Je to dáno především specifickou, avšak relativně variabilní granulometrií použitého materiálu a dále pak jeho nízkou vlhkostí při hutnění (do 10 %).

Stěny z dusané hlíny jsou většinou charakteristické typickým vrstevnatým vzhledem, který vyplývá z technologie jejich realizace.

Hotové konstrukce potřebují minimální následnou povrchovou úpravu a údržbu.